Latest News

comming soon
 
 

 

MAGZINE

Sr.No

INDEX

1

LOKPRABHA

2

 JIVAN VIKAS

3

RUSHI PRASAD

4

SHIKSHAN SANKRAMAN

5

YOJNA

6

UNIVERSITY NEWS

7

 FEMINA

8

 FILMFARE

9

 TOPGEAR

10

 GOOD HOMES

11

VIVEK

12

 KNOWLEDGE

13

 LOKRAJYA

14

 AKHAND JYOTI

15

 SHAPTAGIRI

16

SHREE GURUDEV